Írások

Írta: Super User. Beküldve: Írások - sajtó

Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programja - Erdei Iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése
Az Erdei Iskola Egyesület véleményezése

Örvendetes tény, hogy az operatív program tartalmazza a környezeti nevelés fontosságát. Aggályos viszont, hogy ezt a szolgáltatók infrastrukturális fejlesztésével igyekszik megoldani.

Úgy gondoljuk, és ezt már korábban is jeleztük, hogy a használók; a gyerekek, rajtuk keresztül a családok, oktatási intézmények figyelmen kívül hagyásával nem fog működni a rendszer.

· Az iskolák a költségvetési megszorítások miatt sok helyen nem fizetnek túlórát az erdei iskolában 24 órát dolgozó pedagógusnak. Van, ahol ledolgoztatják a „meg nem tartott" órákat.

· A családok nem tudják finanszírozni az erdei iskola költségeit.

Így számunkra megvalósíthatatlannak látszik a kiválasztási kritériumok azon pontja, amelyben "A pályázó vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt a létesítmény erdei iskola célú hasznosításából származó összbevétel meghaladja a létesítmény nem erdei iskola célú felhasználásából származó összbevételt."

A kiírás sugallja, hogy el lehet térni az erdei iskola klasszikus definíciójától.

A szolgáltatók rá lesznek kényszerítve, hogy az osztálykirándulást, szaktábort, terepi gyakorlatot besorolják az erdei iskola kategóriájába.

Egyesületünk nem szeretné, ha ez a kiírás sok év fáradságos, az erdei iskola minőségbiztosítását is kidolgozó munkáját semmisítené meg.

A szolgáltatók oldaláról való egysíkú megközelítés teljességgel figyelmen kívül hagyja azt a hatalmas mennyiségű, jó színvonalú erdei iskolai programot, ami 2002-2005 között született. Ezek az anyagok iskolák tulajdonában, kiadott vagy archivált formában léteznek. Most drága pénzen mindent újra kezdünk?

Nem értjük a kiírás képzés és tananyagfejlesztésre vonatkozó részét sem. Ki képez kit? Ki fejleszt tananyagot kinek a részére?

Kérdésünk: A szolgáltatóknak van erre kompetenciája?

Ha igen, mi a szerepe az oktatási intézményeknek? Ők válnak szolgáltatóvá amennyiben elviszik tanulóikat a szolgáltatókhoz,

Egyesületünk évekig igyekezett a felsőoktatás tananyagába beemelni az erdei iskola módszertanát – kevés sikerrel. Most pedig számunkra átláthatatlan módon képzést finanszíroznak?

Hangsúlyozom, hogy örülünk az erdei iskola operatív programba való megjelenésének, nem vitatjuk a szolgáltatók minősítésének fontosságát, de az egyedüliséget megkérdőjelezzük.

Egyesületünk szakértőit, ezzel együtt a felhalmozott szakmai tapasztalatokat felajánlja az operatív program sikeresebb, egyensúlyra törekvő megoldásához.

Kurucz Lászlóné
elnök