Beszámoló 2015.

Beküldve: Nem kategorizált írások

Az Erdei Iskola Egyesület 2015. évi tevékenysége:

2015-ben az erdei iskolázás módszertanának színesítését tűztük ki célul. Az iskolák jelzéseire reagálva az erdei iskolázás feltételeinek jogi tisztázása vált elsődleges feladattá, az érdekképviselet, összefogás a terepi nevelés támogatása érdekében. Ennek megfelelően szaktanácsadással, állásfoglalások kérésével, tréningek, módszertani kiállítások előadások, műhelymunkákkal, helyzetfelméréssel segítettük a környezeti nevelést, a szemléletformálást. Felkérésre felmérést végeztünk az oktatási intézmények erdei iskolázási szokásairól a problémák feltárása érdekében.

Tovább bővítettük a középiskolás önkéntesek bevonását a környezeti nevelés terén végezhető munkába. Számukra és pedagógusok számára is bentlakásos és egynapos továbbképzéseket szerveztünk. Hagyományos vetélkedőink, rendezvényeink (Erdők Hete, Kézműves karácsony, plakát pályázat, stb.)

Részt vettünk több országos és nemzetközi rendezvényen, konferencián. Mint minden évben 2015-ben is átadtuk az erdei iskolázás egyetlen elismerését, a Lehoczky-díjat.

Főbb tevékenységeink és programjaink:

Január:

·         Éves program egyeztetése.

·         Lehoczky-díj kiírása, meghirdetése.

Február:

·         Vezetőségi ülés.

·         Új utak keresése az erdei iskolázásban, a digitális kompetenciák hatékony fejlesztése.

Március

·         Lehoczky-díj átadása.

·         Kiállítások: Erdei óvoda, Lehoczky János élete és szellemi hagyatéka kiállítás.

·         Részvétel konferencián (Scientix konferencia, plakátpályázaton).

·         A középiskolás önkénesek beszámolója, munkájukról, az önkéntes képzési pályázat lezárása.

·         Határon átnyúló tapasztalatcsere Erdélyben.

Április:

·         A Zöld szervezetek országos találkozóján Erdei óvoda, erdei iskola népszerűsítése, kiállítás, kapcsolatépítés.

·         Sulinetwork konferencián bemutatkozás.

Május:

·         Közgyűlés,

·         új arculat, kommunikációs felületek létrehozása.

Június:

·         pályázatok meghirdetése iskoláknak, pedagógusoknak

·         műhelymunkák szervezése

Július:

·         szakmai anyagok gyűjtése a jógyakorlatokhoz

Augusztus

·         Vezetőségi ülés.

·         Műhelymunkák szervezése,

·         erdei iskola jógyakorlatok összegyűjtése

Szeptember:

·         Erdők hete pályázat meghirdetése több kategóriában.

·         Arculat, küldetés újra gondolása.

·         Kapcsolatépítés társszervezetekkel.

Október

·         Országos találkozó megrendezése, módszertani tréning.

·         Műhelymunka Budapesten a „Hogyan tovább erdei iskola? – a fenntarthatóság tanulható” pályázat részeként.

·         Zöld civil szervezetek megerősödése kerekasztal beszélgetés, gondolatok megfogalmazása, a mozgalom segítése.

·         Műhelymunka Miskolcon, jó gyakorlatok bemutatása, tapasztalatcsere.

November

·         Egyeztetés az ökogyülekezettel, katolikus egyházzal, klikkel az erdei iskolázás, és egyéb terepi tanulás segítése érdekében.

·         Nulla hulladék konferencián részvétel

·         Magyar Természetvédő Szövetség műhelymunkája a civil információs felületek kezelésére.

·         Lehoczky – díj újragondolása, kiteljesítése, forrásteremtési lehetőségek keresése.

·         Felmérés összeállítása az Erdei iskolázás szokásairól, nehézségeinek feltárása érdekében Környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeiről, eredményeiről vélemények gyűjtése.

·         Erdészeti erdei iskolák szakülésén az erdei iskolázás jelenének, és jövőjének megvitatása, szakmai együttműködés kiszélesítése.

December

·         MKNE és a Madártani Egyesület által folytatott felmérésében, szakmai anyag összeállításában részvétel.

·         Díjátadó Erdők hete pályázat

·         Nyomozás Budapesten. – interaktív városismereti játék iskolás csoportoknak.

·         Vezetőségi ülés

·         Karácsonyi készülődés a Mezőgazdasági Múzeum és Dokumentációs Központtal közös szervezésben. Karácsonyi játszóházat szerveztünk lelkes önkéntesekkel.

·         Erdei iskola kiállítás anyagainak rendezése, kiadvány szerkesztése a jógyakorlatokhoz.

A teljes beszámoló megtekinthető itt