Beszámoló 2012

Az Erdei Iskola Egyesület 2012. évi tevékenysége:

Egyesületünk 2012- ben az oktatási reformokhoz kapcsolódva fontos feladatának tekintette az erdei iskola fogalmának felfrissítését, illetve a fogalomhoz méltó erdei iskolázás feltételeinek megteremtését. Ennek érdekében konferenciákat szerveztünk, munkacsoportot hoztunk létre, mely a minősítési rendszer kidolgozását végezte.
Kiemelt és folyamatos feladatunk volt az aktív részvétel kiállításokon, helyi rendezvényeken, valamint az erdei iskolázás népszerűsítése személyes kapcsolatok építésével, módszertani bemutató és szóróanyag készítésével és terjesztésével.
Akkreditáltattuk sajátélmény alapú erdei iskolai képzésünket, és meghirdettük a nevelők és erdei iskolával foglalkozó szolgáltatók körében.
Az év során kiadásra került a „Zöld könyv – Környezeti nevelési kézikönyv”.
Folyamatosan részt vettünk a Parlament Fenntartható Fejlődés Bizottsága által létrehozott Fenntartható Fejlődés Kerekasztal munkájában.
Javaslatokat dolgoztunk ki a Kerettantervekhez, az erdei iskola programok minősítéséhez.
Véleményeztük a Köznevelési törvényt.

Tevékenységeink és programjaink:

Január:
 •   A XXII. Országos Találkozó előkészítése.
 •   A Lehoczky-díj meghirdetése.
Február:
 •   A díjátadó előkészítése.
 •   A Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatából három helyszínen: Lakitelek, Szögliget, Kővágószőlős - „Együtt a környezetért” elnevezéssel tréninget tartottunk pedagógusoknak, nemzeti parki szakembereknek, a Magyar Madártani Egyesület munkatársainak és kistérségi vezetőknek.
Március:
 •   A Lehoczky-díj átadó ünnepsége
 •   A XXII. Országos Találkozó szakmai anyagának összeállítása
 •   Aktív részvétel a zöldszervezetek országos találkozóján
Április:
 •   „Kitárul a világ” szakmai konferencia szervezése, előkészítése, a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal közösen
 •   „Erdei iskolába készülünk” címmel. A Vackor Vár Erdei Iskolában tréningek lebonyolítása négy település pedagógusainak
Május:
 •   Az országos találkozó szakmai anyagának végleges összeállítása, a meghívó elkészítése, az országos találkozó meghívottaival való egyeztetés:
  •   Hoffmann Rózsa államtitkár
  •    Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke
  •   Bartos Mónika országgyűlési képviselő, a Fenntartható Fejlődés Bizottság tagja
  • Horváth János a Parlament korelnöke
 •   Az Erdei Iskola Program újragondolását, felépítését szolgáló konferencia szakmai tartalmának összeállítása, a konferencia szervezésének segítése a Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére.
 •   Munkacsoport létrehozása az erdei iskola program tartalmi bővítésének és a jogszabályi keretek biztosításának a kidolgozására.
 •   Részvétel a Parlamentben rendezett uniós pályázatok felhasználásáról tartott tanácskozáson.
Júniusban
 •   A háromnapos országos találkozó megtartása.
 •   Lehoczki Emlékérem átadása
  • Melynek első napja az oktatáspolitikát segítő javaslatok átadásával, a Világörökségért Alapítvánnyal való szakmai együttműködés alapozásával foglalkozott.
  • A következő napok a tagság módszertani kultúrájának frissítésével, terepi munkával folytatódtak.
  • Illetve projektet dolgoztunk ki „Természetesen a természettel” címmelaz iskolák környezeti nevelésének segítésére. Ennek megvalósítása jelenleg is folyik.
 •   Az erdei iskola munkacsoport tevékenységének irányítása, javaslatok összegyűjtése.
Augusztusban
 •   Felkészülés az erdészekkel közösen szervezett módszertani tréningek folytatására.
 •   Saját élményű, akkreditált képzés meghirdetése, képzés szervezése
 •   A munkacsoport javaslataiból egy javaslatcsomag összeállítása. Benyújtása a Miniszterelnökségi Államtitkárságra, a Vidékfejlesztési Minisztériumba és az Oktatási Államtitkárságra.
Szeptemberben
 •  Rio+20 konferencia álláspontjának megismertetése, az egyesület ebből adódó feladattervének elkészítése.
 • Szakmai programok szolgáltatása az MKNE országos konferenciáján.
 •  A Magyar Mezőgazdasági Múzeum felkérésére munkacsoport felállítása az erdei iskola minősítési eljárásának kidolgozására.
 • A világörökség éve alkalmából módszertani segédlet összeállítása a világörökségi helyszínek erdei iskolás feldolgozásához, közzététele a honlapon.
Októberben
 •   Az „Erdők hete” rendezvénysorozat keretében terepi bemutató szervezése a tagság számára.
 •   Megemlékezés szervezése a vörösiszap-katasztrófa évfordulóján.
 •   A XXIII. Zöld OT programjához szekciójavaslat kidolgozása.
 •   A minősítési eljárás kidolgozása
Novemberben
 • A IV. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián „Erdei Iskolák, mint a múzeumpedagógia népszerűsítésének lehetőségei” című módszertani előadás megtartása.
 • Hírlevél valamint az erdei iskolák módszertani kultúráját „Múzeumok az erdei iskolában, erdei iskolások a múzeumokban” címmel bemutató, kiadvány tervezése, elkészítése, sokszorosítása.
 • A Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztiválon szakmai programok nyújtása, részvétel kerekasztal beszélgetésekben.
 • Természetesen a természettel projekt meghirdetése iskolák és egyéb közösségek részére.
  Cselekvő környezetvédelmet, fenntarthatóságot elősegítő feladatok, illetve a feladatmegoldást segítő segédletek összeállítása, postázása a résztvevő csapatok számára. 
 • Az Erdei Iskola Egyesület 2013-as programtervének összeállítása a vezetőségi ülésen.
 • A 2013-as XXIII. országos találkozó szervezésének elkezdése.
 • A kidolgozott minősítési eljárás benyújtása a Magyar Mezőgazdasági Múzeumhoz.
Decemberben
 • A Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztivál családi napján szakmai programok módszertani bemutatók nyújtása, önkéntes diákok bevonásával.
 • Módszertani kiadvány, segédlet tervezése, elkészítése, sokszorosítása és postázása az erdei iskolák kézműves foglalkozásaihoz, illetve „Tájegységek ízei” címmel erdei iskolás szakácskönyv készítése.
 • Az egyesület által szerkesztett „Zöld könyv – Környezeti nevelési kézikönyv” megjelentetése, bemutatása.
 • „Vigyázat, ehető” közösségi filmhét a mezőgazdasági sokféleségről program keretében több városban vetítések tartása, vitával, kóstolókkal összekapcsolva. (A Védegylet anyagai alapján.)

A teljes beszámoló megtekinthető itt