Lehozcky-díj átadó ünnepség

Írta: Báriné Krajnyák Szilvia. Beküldve: Nem kategorizált írások

Kurucz Lászlóné kapta a Lehoczky János nevét viselő
Erdei Iskola Díjat

2013. március 9-én az Országos Mezőgazdasági Könyvtár főigazgatója, Lükőné Örsi Gabriella nyitotta meg köszöntő, elismerő szavaival a Lehoczky-díj 2013. évi díjátadó ünnepélyét.
A díjat 2005-től minden évben egy ember kaphatja meg. Egy olyan ember, aki a környezetvédelem és az erdei iskolázás területén végzett munkásságával felhívja a figyelmet mindarra, amire a névadó tette haláláig.
Lehoczky János mindannyiunknak mást jelent. Van akinek a gyermeke, van akinek a férje, édesapja, testvére. Nekünk, erdei iskolázóknak: a MESTER. "Ami igaz, az igaz: nem könnyű a tanítványnak, ha felismeri a Mesterét. Mert akkor követni kell. Nem dicsérgetni, nem a szavait szajkózni, nem kisajátítani, nem megzsarolni, nem kihasználni Őt, hanem követni. Ki, ahogyan képes rá. A bölcsek módján, elsősorban az eszével, vagy a pásztorok módján, elsősorban az érzéseivel. S egyszer talán a kettő szintézisében, egész lényével, végre" - idézte
Jókai Anna szavait a díjazott, Kurucz Lászlóné, Valika.
 
Hét felterjesztés érkezett az idei kiírásra. Értékes munkásságok, életutak. Ezek közül választott az öttagú kuratórium, amelynek tagjai: Rozsnyai Kamilla, Vajtáné Boros Éva, Kovácsné Szabó Ilona, Vincze Petronella és Mező Arnold. Az Erdei Iskola Egyesület társelnöke, majd elnökeként Valika volt az, akiről Mező Arnold így nyilatkozott: „… a környezeti nevelés számára nem munka, hanem hivatás, melyet mosolyogva, a leküzdendő nehézségek előtt nem megtorpanva elszántan visz véghez, legyen szó konkrét megvalósításról, vagy akár a természetszeretet magjainak elhintéséről…”
Rozsnyai Kamilla, a kuratórium elnöke díjátadó beszédében kihangsúlyozta: az idei díjazott rengeteget dolgozott és dolgozik az erdei iskola, mint sajátos tanulási, ill. nevelési módszer terjesztéséért, népszerűsítéséért, az anyagi háttér biztosításáért. Idézett abból a hat felterjesztésből, amelyeket a Valikát nagyon jól ismerő régi társak (iskolája igazgatója, munkatársak, erdei iskolás társak) küldtek be. „Most az az ember a díjazott, aki éveken keresztül tarthatta kezében a Szabó Imrefia Béla szobrászművész által készített alkotást, de mindig valaki másnak adta át, ő maga soha nem vihette haza” – mondta Vajtáné Boros Éva, az Erdei Iskola Egyesület elnöke. A díjátadás után a Kuratórium örökös tiszteletbeli elnöke kitüntető címet is átadta Kurucz Lászlónénak, „aki megálmodta a díjat, azzal a nem titkolt céllal, hogy méltóképpen emlékezzen és emlékeztessen a névadó példaképre: Lehoczky Jánosra. Ezzel maradandóan hozzájárult az erdei iskolázás fenn- és megtartásához, annak minél szélesebb körben történő terjesztéséhez, pótolhatatlan értékeinek továbbadásához, az emberré neveléshez.”
 

                                                                                   Báriné Krajnyák Szilvia


Nagy örömünkre szolgált, hogy 2013-ban hét jelölés érkezett a Lehoczky-díjra. Mivel minden évben egy díjat adunk ki, a kuratórium egy díjazottat választhatott. Azonban értékes életutakat, a környezetvédelem, illetve az erdei iskolázás területén végzett kimagasló munkásságokat ismertünk meg az ajánlásokból.

Biztatjuk Önöket, hogy a következő évben is tegyék meg javaslataikat!

További felterjesztettek névsora:

   Almásiné Szaszkó Edit
       Tanító, munkaközösség-vezető
       Kiss Bálint Református Általános Iskola

      Dr. Gyulai Iván Jenő
       Igazgató
       Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány – Miskolc

   Dr. habil. Kováts-Németh Mária
        Professzor
        Selye János Egyetem Komárom

   Dr. Neumayer Éva
        Elnökhelyettes
        Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

   Szőke Zsuzsa
        Környezeti nevelő
        E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

   Tóthné Tímár-Geng Csilla
        Igazgató-helyettes
        Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium;

        MKNE

Minden felterjesztettnek gratulálunk, hiszen már a jelölésük is színvonalas munkájuk elismerését jelzi.

További jó munkát kívánunk!

 

                                                                                          A díj kuratóriuma