Küldetésünk

Jövőképünk:

Mottónk:
" A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban."
(kínai közmondás)

Az Erdei Iskola Egyesület
 • megbízható
 • kreatív
 • anyagilag stabil
 • a fenntartható fejlődésre való nevelést szolgáló
 • érdekképviseletet ellátó
 • új, a modern kor igényeinek megfelelő módszertant létrehozó és terjesztő
 • országosan elismert
 • 500 tagot számláló
 • 7 regionális tagszervezetet összefogó közhasznú, szakmai szervezet
Kiemelt céljaink:
 • Anyagi stabilitás megalapozása
 • Taglétszámunk fejlesztése
 • Szervezetfejlesztés
 • Zökkenőmentes külső és belső információáramlás megteremtése
 • Módszertani fejlesztés és terjesztés
 • Érdekképviseleti munka erősítése
 • Együttműködés egyéb országos szervezetekkel