Kivonat az alapszabályból

Kivonat az alapszabályból
________________________________________


. Az Egyesületünk olyan közhasznú társadalmi szervezet, amelynek alapvető célja:

1.

szervezetileg egyesíteni azokat a nevelési-oktatási intézményeket, amelyek működésük szerves részeként a szorgalmi időben természeti környezetben, rendszeresen olyan megismerési és nevelési folyamatokat valósítanak meg, amelyek

a. az adott természeti környezetet a megismerés és a cselekvési kultúra elsajátítása terepének tekintik,

b. a környezet megismerésére és annak aktív védelmére nevelnek,

c. elősegítik a fenntartható fejlődés megvalósításához szükséges értékrend, gondolkodásmód, viselkedés kialakítását;

d. a természeti környezet mellett bekapcsolják a megismerési folyamatba az adott település társadalmi sajátosságait, az emberalkotta tárgyi környezetet (ipart, mezőgazdaságot, a művészeti alkotásokat), továbbá az adott környezet közvetlen élvezőinek illetve alkotóinak múltbeli és jelenvaló életmódját, szokásait;

e. segítségével kialakulnak azok a készségek, képességek, amelyek elősegítik a környezeti problémák megoldását, elkerülését.

2.


szervezett keretet biztosítani a természetvédelemmel, a környezeti neveléssel, a fenntartható fejlődést népszerűsítő illetve a helyi természeti és emberalkotta kultúrák védelmével és ápolásával foglakozó egyesületekkel, szervezetekkel,

a. térségi feladatok ellátása, térségi együttműködés kialakítása,

b. a tanulóifjúság nevelésével összhangban – szakmai anyagokkal segíteni a tagok munkáját.

Az alapszabály teljes változata: