Lehodcky emlékérem 2013

2013. év Lehoczky-emlékérmese:

 Báriné Krajnyák Szilvia

“Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt. “

Az erdei iskolai tapasztalatok számára nem csupán lehetőségként jelennek meg, de szerves részét képezik annak az életmódnak, mely a pedagógust kell, hogy jellemezze. Az oktatás számára nem frontális tudás csöpögtetés, de életre nevelés is egyben, melynek kiemelkedő eszköze az általa oly nagyra becsült erdei iskola.

1992-ben szerzett tanítói oklevelet a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán Debrecenben, majd 2002-ben általános iskolai tanári oklevelet, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Magyar nyelv és irodalom szakán, levelező tagozaton. A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskolában 2006. augusztusa óta dolgozik.

2003-ban a Környezeti Nevelők Egyesülete által szervezett Környezeti nevelés alapjai c. továbbképzésen vett részt. 2004-ben az Aggteleki Nemzeti Park által szervezett Az Aggteleki Nemzeti Park értékeinek feldolgozása az erdei iskolában c. továbbképzésen bővítette tudását, majd adta át pedagógus társainak tapasztalatait, már oktatóként.

Munkája során egyre meghatározóbb egyénisége, egyre megbecsültebb tagja a tantestületnek, az iskola közösségének. Ezen évek alatt folyamatosan bizonyította a tanári pályára való rátermettségét, a hozzáértését. A szülőkkel példás kapcsolatban áll, velük együttműködve formálja, segíti diákjai testi-lelki fejlődését. Osztályfőnökként kiváló közösségeket hozott létre. Az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként egy éve pedig igazgatóhelyettesként koordinálja a tantestület munkáját.

Szakmailag kiválóan felkészült, ismereteit rendszeres továbbképzésekkel bővíti. Az egész lényével, személyiségével neveli a rábízott gyerekeket. Szeretettel, sok-sok türelemmel, tudatosan adja tovább az ismereteit. Gyerekek százait tanította az élet csodálatára, tiszteletére, az egészséges életmódra, a környezet és természet védelmére. 2003-tól szervez rendszeresen erdei iskolát és környezetvédelmi programokat.

Elhivatott pedagógus, aki nem csupán az iskola falai között nevel, de azon kívül is. Az erdei iskolai oktatásban szerzett széleskörű, tíz esztendei gyakorlati tapasztalatát felhasználva évente két-három alkalommal visz erdei iskolázni osztályokat. Kreativitása, elhivatottsága kiemelkedő. Pedagógusi hitvallására jellemző, hogy nem az eszközöktől, anyagi és infrastrukturális lehetőségektől teszi függővé munkáját, viszont minden eszközt és lehetőséget megragad annak a szemléletnek az átadására, melyet a nemzet szeretete mellett a természet tisztelete és megbecsülése itat át.

Sajnos, elnökségem alatt elég kevés segítőm akadt. Amikor már úgy éreztem, hogy nem megy tovább, biztos lehettem abban, hogy Vajtáné Boros Éván kívül, még rá számíthatok. Nem szívesen zavartam őket, mert tudtam, hogy sok terhet visznek a vállukon, de Szilvike csengő hangján mindig vállalta a munkát. Legtöbbször éjszaka jutott rá ideje, de mindig pontos és szakszerű volt a keze alól kikerült munka. Semmilyen tisztséget nem töltött be az egyesületben, de sokkal többet tett, mint a tisztséget vállalók.

Iskolájába szerény anyagi körülmények között élő gyerekek járnak, mégsem nélkülözik az erdei iskola adta élményeket, mert Szilvike megtalálja a módját, hogy kevés pénzből élményt, gazdag ismeretet, közösséget erősítő erdei iskolát szervezzen nekik. Ő az a pedagógus, aki nem utazik messzire tanítványaival, hanem a szűkebb környezet felfedeztetésével erősíti kötődésüket a tájhoz, az ott élő emberekhez.

Személyében igazi erdei iskolás nevelőt köszönthetünk, aki valóban méltó a Lehoczky emlékéremre.